Biotechnologia

Analizy cytotoksyczności, projektowanie konstruktów genetycznych, stabilność metaboliczna,
badanie wpływu potencjalnych substancji terapeutycznych na biologię komórki, wreszcie enzymy,
inhibitory oraz inne preparaty... Pojęcia te znajdują zastosowanie w różnych przedsięwzięciach
naukowo-badawczo-wdrożeniowych z zakresu biotechnologii.Istnieją produkty, które przed
wprowadzeniem do sprzedaży wymagają przeprowadzenia testów w warunkach laboratoryjnych.
Należą do nich między innymi leki, środki chemiczne czy pasze dla zwierząt.

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Instalacje laboratoryjne

SKOTAN S.A. Czechowice - Dziedzice

zaprojektowanie i wybudowanie instalacji badawczej do produkcji drożdży paszowych
bieżące realizacje: