Browarnictwo

Aby piwo nabrało niepowtarzalnego smaku, potrzebne są składniki w odpowiednich proporcjach.
Każda firma posiada własną, niepowtarzalną recepturę, której pilnie strzeże. Nasz wkład
w produkcję tego napoju, to prefabrykacja, montaż oraz instalacja rurociągów technologicznych
oraz zbiorników. Uczestniczyliśmy w procesie rozbudowy i modernizacji browarów w Polsce.
Budowaliśmy między innymi w Hiszpanii, Niemczech, Holandii Tanzanii czy Nigerii.


Browar OeTTINGER Braunschweig, Niemcy

Prace modernizacyjne w browarze

GRUPA ŻYWIEC S.A. , BROWAR ŻYWIEC

Modernizacja instalacji amoniaku zasilania tankofermentatorów oraz przebudowa instalacji magazynowania CO2

BROWAR AMBEV, Anapolis Brazylia

Montaż przy pomostów obsługowych ze stali nierdzewnej, systemów wentylacyjnych i urzadzeń.
Spawanie rurociagów technologicznych.

GUINNESS, Lagos Nigeria

Prace instalacyjne i izolacyjne

ZAKŁADY PIWOWARSKIE W ŻYWCU S.A.

Zbiorniki:

Montaż, spawanie i izolacja 16 zbiorników fermentacyjnych o pojemności 5500 m3 (2007 - Sierpień 2008)

Wykonanie i dostawa zbiornika biogazu (2005)

Wykonanie powiększenia zbiornika CIP (2005)

Montaż i spawanie czterech tankofermentatorów – zlecenie Ziemann Bauer GmbH (2004)

Montaż naczyń i rurociągów w rozbudowywanej warzelni Huppmann (1999)

Instalacje:

Instalacja technologiczna k.o. wokół 6-ciu tankofermentatorów – (1998)

Instalacja odzysku CO2 - zlecenie Haffmans B.V (1996/97)

Instalacja uzdatniania wody - zlecenie Berkefeld Filter GmbH. (1996/97)

Instalacja filtracji piwa - zlecenie ATM (1996)

BROWARY WARKA S.A.

Zbiorniki:

Wykonanie orurowania 6 tanków fermentacyjnych na zlecenie GEA Tuchenhagen Brewery Systems GmbH (2005/2006)

Montaż naczyń i zbiorników w nowej warzelni - zlecenie Huppmann (2003/04)

Instalacje:

Montaż instalacji technologicznej 6-ciu tankofermentorów - zlecenie GEA Tuchenhagen Büchen (2004)

Montaż i spawanie kompletnej instalacji technologicznej oraz pary i kondensu - zlecenie Huppmann (2003/04)

BROWAR BIAŁYSTOK

Zbiorniki:

Montaż i spawanie 15 zbiorników fermentacyjnych na zlecenie HOLVRIEKA IDO B.V. (2006-2007)

Instalacje:

Wykonanie instalacji zasilających w media linię rozlewniczą (2005)

BROWAR KSIĄŻĘCY W TYCHACH S.A.

Zbiorniki:

Montaż, instalacja i izolacja 12 zbiorników fermentacyjnych i 10 leżakowych na zlecenie HOLVRIEKA Ido B.V. (2007 - 2008)

Montaż i izolacja 12 zbiorników fermentacyjnych i 8 leżakowych na zlecenie HOLVRIEKA Ido B.V. (2006 - 2007)

Montaż i spawanie 22 zbiorników fermentacyjnych o poj. 5500 hl i 8 leżakowych o pojemności 5000 hl na zlecenie HOLVRIEKA Ido B.V. (2000/2001)

Montaż zbiorników warzelni - Huppmann (1996/1997)

Instalacje:

Wykonanie modyfikacji filtracji według dokumentacji i pod nadzorem firmy GEA TUCHENHAGEN Brewery Systems GmbH (2005)

Montaż i spawanie instalacji technologicznej filtracji (2004)

Instalacja technologiczna 12-stu zbiorników leżakowych HOLVRIEKA - zlecenie GEA Tuchenhagen Büchen. (2002)

Wykonanie i montaż instalacji technologicznej - 22 zbiorników fermentacyjnych, 8-miu zbiorników leżakowych oraz modernizacja drożdżowni i CIP-u - na zlecenie GEA Tuchenhagen Büchen (2000/2001)

Montaż instalacji odzysku CO2 - zlecenie KHS Anlagenbau AG – (1998)

Montaż kompletnej instalacji technologicznych rozlewni piwa - zlecenie Browary Tyskie i KHS Anlagenbau AG - (1997/98)

Montaż instalacji technologicznych na warzelni - Huppmann (1997)

LECH BROWARY WIELKOPOLSKIE S.A. POZNAŃ

Zbiorniki:

Scalanie, spawanie i montaż 32 zbiorników fermentacyjnych na zlecenie Holvrieka Ido BV (lipiec 2008 – grudzień 2008)

Montaż i spawanie 8-miu zbiorników fermentacyjnych 5500 hl na zlecenie Ziemann + Bauer GmbH Bürgstadt (2000/2001)

Instalacje:

Wykonanie montażu mechanicznego instalacji piwa na nowej filtracji (2005)

Dostawa i montaż orurowania na zlecenie KRONES Polska (2005)

Wykonanie i montaż instalacji technologicznej k.o. wokół 8-miu zbiorników ZKG (2000/2001)

Instalacja technologiczna k.o. 8-miu tanków fermentacyjnych (1998)

Instalacja gospodarki wodnej (1996)

Instalacja technologiczna odzysku CO2 wg projektu Haffmans (1996)

Instalacja technologiczna k.o. tanków fermentacyjnych (1995)

Instalacja technologiczna k.o. - CIP (1995)

OKOCIM S.A.

Montaż i spawanie 18 zbiorników fermentacyjnych ZKG/L o pojemności 5.429 hl na zlecenie Ziemann + Bauer GmbH Buergstadt (2008 - 2009)

BOSMAN SZCZECIN S.A.

Montaż kompletnej instalacji technologicznej.

BELGIA SP. Z O.O. w Kielcach

Montaż kompletnej warzelni Steinecker oraz montaż rurociagów technologicznych.

Browar HEINEKEN - Sevilla, Hiszpania

Montaż i spawanie kompletnej instalacji technologicznej w nowobudowanym browarze na zlecenie GEA Tuchenhagen Brewery Systems GmbH (2005 - 2007).

Browar GROLSCH - Holandia

Montaż instalacji technologicznych k.o. piwnic fermentacyjnych, CIP-u, stacji filtracji i rozlewni piwa w nowobudowanym browarze - na zlecenie GEA Tuchenhagen Nederland B.V. - (2003/04).

REIBDORFER PRIVAT BRAUEREI Käsln -Rodenkirchen - Niemcy

Montaż i scalanie naczyń oraz instalacje technologiczne kompletnej warzelni - zlecenie Huppmann GmbH. (2001).

Browar FLEX - Kopenhaga, Dania

Montaż orurowania ze stali nierdzewnej w obrębie zbiorników BBT, rozlewni oraz filtracji, wykonanie konstrukcji wsporczych na zlecenie STEINEKER GmbH (2005).

HANSA BERGEN - Norwegia

Kompletny montaż i spawanie bloku fermentacji i filtracji na zlecenie GEA Tuchenhagen BĂźchen (2001).

ROSAR OMSK - Rosja

Montaż instalacji CIP i rurociągów na zlecenie GEA Tuchenhagen GmbH - (1997/1998).

OETTINGER BRAUEREI - Niemcy

Kompletny montaż warzelni Huppmann wraz z E&F Nord.

Browar GOTHA GmbH - Niemcy

Wykonanie instalacji podłączeniowych 5 zbiorników buforowych na zlecenie GEA Tuchenhagen Brewery Systems GmbH (2005).

SACOFRINA S.A - Szwajcaria

Roboty montażowo-spawalnicze w browarach w Gruzji, Armenii i Azerbejdżanie.

Browar BECK GmbH - Niemcy

Wykonanie rozbudowy stacji CIP, modernizacji instalacji ściągania starych drożdży, montaż orurowania karbonizera na zlecenie GEA Tuchenhagen Brewery Systems GmbH (2005).

Browar KROMBACHER - Niemcy

Montaż rurociagów piwa, CIP oraz instalacji brzeczki na zlecenie GEA Tuchenhagen Brewery Systems (2005).

AMA, NIGERIAN BREWERIES PLC w Enugu - Nigeria

Montaż rurociągów kompletnej instalacji w piwnicach oraz obiektach serwisowych browaru na zlecenie firmy A. Ziemann, Niemcy – (2002/ 2003)

Browar w Oranie - Algieria

Montaż kompletnych linii rozlewniczych oraz rurociągów technologicznych i procesowych w rozlewni wód - na zlecenie SACOFRINA S.A Genewa - (2002/ 2003).

Browar SBK, Algieria

Montaż kompletnych linii rozlewniczych oraz rurociągów technologicznych i procesowych w rozlewni wód - na zlecenie SACOFRINA S.A Genewa - (2002/ 2003).

SAB Miller Mbeya Tanzania

Instalacja mechaniczna rurociągów, montaż zbiorników w browarze SAB Miller Mbeya w Tanzanii

Browar InBev Belgium NV/SA

Montaż 3 zbiorników na zlecenie GEA Process Engineering Nederland BV (czerwiec - lipiec 2009)
bieżące realizacje: