Zakres działalności

  • projekty instalacji
  • prace montażowo - spawalnicze instalacji ze stali nierdzewnych, stali węglowych, tworzyw sztucznych i innych materiałów
  • całe linie technologiczne, instalacje mediów użytkowych: para, kondensat LTHW, woda miejska, powietrze
  • układy pompowe i rurowe stanowiące części instalacji technologicznych
  • konstrukcje nośne, pomosty, schody, balustrady ze stali nierdzewnych
  • elementy małej architektury ze stali nierdzewnej
  • izolacje techniczne ciepło i zimnochronne rurociągów i zbiorników
  • rolokacja instalacji
  • projektujemy i wykonujemy zbiorniki do 1500m3 oraz inne urządzenia ciśnieniowe zgodne z dyrektywą 97/23/EG
UWAGA:
  • Wykonujemy usługę endoskopowego badania spoin

Posiadamy własny zakład produkcyjny, w którym wykonujemy elementy przeznaczone do scalania na budowie oraz kompletne układy technologiczne zgodne z zamówieniem Klienta.

bieżące realizacje: